Pagar per aparcar a la Copa?

Girona té un problema de mobilitat evident: manca d’aparcaments, senyalètica millorable, carrils bici impossibles -recordeu el que han fet a sota de les vies- o barreres arquitectòniques diverses que dificulten la circulació a les persones amb mobilitat reduïda. Segurament, una de les qüestions que més exigeix la ciutadania del seu Ajuntament és precisament aquesta, la mobilitat.

Especialment, el nostre grup troba a faltar una priorització i unes decisions polítiques més adequades en relació a aquest tema: calendaris, recursos, consens veïnal, etc. De tot això, ben poc. Entre alguns encerts reconeguts -cal ser justos-, darrerament però hem vist improvisació, inconcrencions, i com es diu col·loquialment, tirar milles.

L’última de la sociovergència és la decisió de fer pagar als gironins i a les gironines per aparcar a la Copa, quan fins ara era gratuït. La idea ens semblaria bona -és evident que cal pacificar el trànsit i fer una ciutat més amable i sostenible- si anés acompanyada de mesures potents i ambicioses en matèria de transport públic i de circulació alternativa. No és el cas, i per això no vam donar-hi suport.
 

 
Maria Mercè Roca
Portaveu d’ERC-MES i cap de l’oposició