Pagar per aparcar a la Copa?

Girona té un problema de mobilitat evident: manca d’aparcaments, senyalètica millorable, carrils bici impossibles -recordeu el que han fet a sota de les vies- o barreres arquitectòniques diverses ...

El quiosc, encara

Aquests dies s'estan duent a terme les obres en la cruïlla del carrer Jaume I amb carrer Eiximenis que han de facilitar l'accés dels vehicles a un aparcament privat, motiu pel qual l'equip de govern ...

FACEBOOK

Twitter